HOYII 食記
2017 Hoyii Micro Film
Director: Chi-hao Chuang
Producer: Blank Hsieh, Cai-Lun Cheang
Camera: Cheng-Kuan Yang
Lighting: Yu-Shuan Cheng
Production Design: Yu-an Chen
Production Design Assistance : Chen-Ying  Chen 
Make-Up: Pin-Shin Chen
Chapter1
Chapter2
Chapter3
Back to Top